Samsung

samsung

르노코리아 SM6 2.0 GDe LE 기본형

 • Đời : 2016
 • ODO : 98.832km    
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.997cc
₩9,900,000
samsung

르노코리아 SM6 2.0 GDe LE 기본형

 • Đời : 2017
 • ODO : 100.183km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.997cc
₩10,500,000
samsung

르노코리아 XM3 1.3 Turbo Gasoline RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 06/2020
 • ODO : 10.638km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.332cc
₩23,500,000
samsung

르노코리아 XM3 1.3 Turbo Gasoline RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 05/2020
 • ODO : 17.980km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.332cc
₩20,000,000
samsung

르노코리아 ALL New SM7 노바 LPe

 • Đăng kí lần đầu : 05/2018
 • ODO : 91.810km
 • Nhiên liệu : LPG
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩9,300,000
samsung

르노코리아 SM6 2.0 LPe 장애인용 SE

 • Đăng kí lần đầu : 07/2018
 • ODO : 68.575km
 • Nhiên liệu : LPG
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩12,990,000
samsung

르노코리아 SM6 2.0 GDe LE 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 12/2016
 • ODO : 53.686km    
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.997cc
₩12,790,000
samsung

르노코리아 SM6 2.0 GDe PE

 • Đăng kí lần đầu : 10/2018
 • ODO : 46.460km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.997cc
₩11,490,000
samsung

르노코리아 SM6 2.0 LPe 렌터카 SE

 • Đăng kí lần đầu : 08/2017
 • ODO : 91.292km
 • Nhiên liệu : LPG
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩10,900,000
samsung

르노코리아 SM5 노바 LPLi LE 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 08/2017
 • ODO : 61.902km
 • Nhiên liệu : LPG
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩11,500,000
samsung

르노코리아 뉴SM3 LE Exclusive

 • Đăng kí lần đầu : 05/2012
 • ODO : 134.993km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.598cc
₩4,500,000
samsung

르노코리아 뉴 QM6 2.0 LPe 2WD RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 03/2022
 • ODO : 4.060km
 • Nhiên liệu : LPG
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩29,000,000
samsung

르노코리아 뉴 QM6 2.0 GDe 2WD RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 03/2022
 • ODO : 11.347km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.997cc
₩29,000,000
samsung

르노코리아 QM6 2.0 2WD RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 02/2018
 • ODO : 28.580km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩22,000,000
samsung

르노코리아 QM6 2.0 2WD RE Signature

 • Đăng kí lần đầu : 01/2019
 • ODO : 51.495km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩18,900,000
samsung

르노코리아 QM6 2.0 2WD RE 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 03/2019
 • ODO : 67.878km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩16,800,000
samsung

르노코리아 QM6 2.0 2WD RE 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 11/2018
 • ODO : 49.411km    
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩16,490,000
samsung

르노코리아 New QM3 RE 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 07/2018
 • ODO : 67.031km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Đỏ
 • Dung tích xilanh : 1.461cc
₩12,600,000
samsung

르노코리아 QM3 RE

 • Đăng kí lần đầu : 04/2017
 • ODO : 88.735km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.461cc
₩8,300,000
르노코리아 QM3 RE 시그니처
-12%
samsung

르노코리아 QM3 RE 시그니처

 • Đăng kí lần đầu : 01/2017
 • ODO : 51.811km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.461cc
₩9,990,000 ₩11,300,000
-12%

Sản phẩm đã xem