Lincoln

Lincoln

링컨 에비에이터 2세대(U611) 3.0 V6 Reserve

  • Đăng kí lần đầu : 02/2020
  • ODO : 27.412km
  • Nhiên liệu : Xăng
  • Màu : Đen
  • Dung tích xilanh : 2.956cc
₩60,900,000
Lincoln

링컨 MKX 2세대 2.7 AWD 기본형

  • Đăng kí lần đầu : 01/2019
  • ODO : 42.000km
  • Nhiên liệu : Xăng
  • Màu : Đen
  • Dung tích xilanh : 2.694cc
₩29,900,000

Sản phẩm đã xem