Genesis

Genesis

제네시스 GV80 2.5 터보 가솔린 4WD

 • Đăng kí lần đầu : 07/2021
 • ODO : 51.355km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 2.497cc
₩66,500,000
Genesis

제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리

 • Đăng kí lần đầu : 02/2017
 • ODO : 81.000km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩28,000,000
Genesis

제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리

 • Đăng kí lần đầu : 08/2017
 • ODO : 57.672km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩26,990,000
Genesis

제네시스 G70 2.0T AWD Sport Package

 • Đăng kí lần đầu : 09/2019
 • ODO : 141.871km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩23,500,000
Genesis

제네시스 EQ900 3.8 GDI AWD 프리미엄 럭셔리

 • Đăng kí lần đầu : 01/2018
 • ODO : 94.923km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 3.778cc
₩33,500,000
Genesis

제네시스 EQ900 3.8 GDI 럭셔리

 • Đăng kí lần đầu : 07/2017
 • ODO : 54.768km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 3.778cc
₩30,900,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄 AWD

 • Đăng kí lần đầu : 02/2016
 • ODO : 57.489km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩23,500,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄 AWD

 • Đăng kí lần đầu : 09/2014
 • ODO : 54.721km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩22,800,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄 AWD

 • Đăng kí lần đầu : 05/2016
 • ODO : 111.000km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.300cc
₩20,990,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 모던

 • Đăng kí lần đầu : 10/2014
 • ODO : 79.219km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩18,300,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄 AWD

 • Đăng kí lần đầu : 02/2016
 • ODO : 136.084km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩17,900,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 모던

 • Đăng kí lần đầu : 03/2014
 • ODO : 127.474km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩17,500,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄

 • Đăng kí lần đầu : 06/2014
 • ODO : 89.911km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩17,500,000
Genesis

현대 제네시스DH G330 프리미엄 AWD

 • Đăng kí lần đầu : 05/2014
 • ODO : 128.391km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩15,900,000
Genesis

현대 제네시스 BH330 GRAND 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 09/2012
 • ODO : 101.108km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc

 

 

₩7,000,000
Genesis

현대 제네시스 BH330 LUXURY 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 05/2009
 • ODO : 144.087km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 3.342cc
₩6,300,000

Sản phẩm đã xem