Mini

MINI

미니 뉴 클럽맨 2.0 Cooper S

 • Đăng kí lần đầu : 12/2022
 • ODO : 14km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xanh
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩43,000,000
MINI

미니 뉴 클럽맨 1.5 Cooper Classic Plus Lite

 • Đăng kí lần đầu : 08/2021
 • ODO : 13.745km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩35,000,000
MINI

미니 뉴 클럽맨 2.0 Cooper D Classic 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 01/2022
 • ODO : 9.763km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Bạc
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩32,900,000
MINI

미니 뉴 클럽맨 2.0 Cooper D Classic Plus Lite

 • Đăng kí lần đầu : 09/2021
 • ODO : 9.456km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩31,500,000
MINI

미니 클럽맨 D 2.0 일반형(09~)

 • Đăng kí lần đầu : 05/2019
 • ODO : 54.340km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.999cc
₩25,500,000
MINI

미니 뉴 컨버터블 1.5

 • Đăng kí lần đầu : 11/2017
 • ODO : 33.260km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xanh
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩28,000,000
MINI

미니 쿠퍼 5도어 1.5 Classic 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 07/2021
 • ODO : 16.650km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xanh
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩31,000,000
MINI

미니 쿠퍼 5도어 1.5 Classic 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 07/2021
 • ODO : 4.514km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xám
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩29,000,000
MINI

미니 쿠퍼 3도어 1.5 하이트림

 • Đăng kí lần đầu : 07/2018
 • ODO : 18.371km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Đỏ
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩25,500,000
MINI

미니 쿠퍼 5도어 S 2.0 슈프림

 • Đăng kí lần đầu : 10/2015
 • ODO : 25.924km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Xanh
 • Dung tích xilanh : 1.998cc
₩25,000,000
MINI

미니 쿠퍼 SD 2.0 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 08/2016
 • ODO : 51.661km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Đen
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩21,000,000
MINI

미니 뉴 컨트리맨 (F60) 2.0 Cooper D All4 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 12/2020
 • ODO : 11.644km
 • Nhiên liệu : Dầu
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.995cc
₩32,000,000
MINI

미니 뉴 컨트리맨 (F60) 1.5 Cooper 기본형

 • Đăng kí lần đầu : 03/2019
 • ODO : 14.310km
 • Nhiên liệu : Xăng
 • Màu : Trắng
 • Dung tích xilanh : 1.499cc
₩30,500,000

Sản phẩm đã xem